ผลงานของ รับสร้างบ้านโคราช - ครอบครัวคุณเมย์ (ลูกค้าชาวต่างชาติ)