บริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้...เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัย

บทความของ รับสร้างบ้านโคราช - บริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้...เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัย

อุบัติเหตุจากงานก่อสร้างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทางป้องกันที่ดีที่สุด คือเราจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวพร้อมรับมือในทุกเมื่อก่อนที่เหตุจะเกิดขึ้น

J&P House รับสร้างบ้านโคราช ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้กับทีมงานของเราทุกคน ด้วยเพราะบริษัทของเราเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งต้องเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้ง

ด้วยเหตุนี้เอง J&P House รับสร้างบ้านโคราช จึงได้ตอบรับในการเข้าร่วมการอบรมโครงการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างสู่ความยั่งยืนแก่นายจ้าง ลูกจ้างและเครือข่ายความปลอดภัยทุกภาคส่วน

ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3 กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรม วี ลอฟต์ โฮเทล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีบริษัทหลายแห่งได้ตอบรับเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

J&P House รับสร้างบ้านโคราช เราได้ส่งตัวแทน 3 ท่านที่เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้บริษัท เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของงานนี้ก็เพื่อให้สถานประกอบกิจการประเภทงานก่อสร้างมีระบบริหารจัดการงานความปลอดภัยในการทำงานให้ได้มาตรฐาน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของลูกจ้างในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

ต้องขอขอบคุณ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3 กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้
แก่นายจ้างและลูกจ้าง โอกาสหน้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
J&P House รับสร้างบ้านโคราชจะได้รับเกียรติร่วมในกิจกรรมอื่นๆอื่นครั้ง

 


บทความโดย : ทีมงาน J&P House รับสร้างบ้านโคราช

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

  : 089-189-3535
  : jp-house

: Inbox J&P House
  : jp-house@hotmail.co.th

 

ติดตามผลงานของเราเพิ่มเติมได้ที่
  : รับสร้างบ้านโคราช By J&P House
: รับสร้างบ้านโคราช By J&P House