Article Rub Sang Baan Korat -

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมยังคงเป็นสิ่งที่ J&P House รับสร้างบ้านโคราช ยังคงยึดมั่นอยู่เสมอ
 


และสืบเนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลให้มีผู้ป่วยและชีวิตในจำนวนมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศในขณะนี้
 


ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในหลายๆสถานที่เพื่อความปลอดภัย และในสนามเด็กเล่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งมีโอกาสเสี่ยงแพร่เชื้อสูง
 


เพราะเป็นแหล่งรวมของเด็กๆที่ต้องมีการสัมผัสอุปกรณ์เครื่องเล่นอยู่บ่อยครั้ง และด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกของหมู่บ้านบุญนิมิต หมู่ 11 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 


ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning ร่วมกันทำความสะอาดสนามเด็กเล่นภายในหมู่บ้าน ซึ่ง J&P House รับสร้างบ้านโคราช ของเราได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้
 


ซึ่งจะช่วยลดโอกาสของการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้ ผู้บริหารและทีมงานของเราจึงได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวของหมู่บ้าน
 


อำนวยความสะดวกโดยการให้ใช้น้ำประปาของบริษัทเพื่อทำความสะอาด อีกทั้งยังมอบน้ำดื่ม แอลกอฮอล์ไว้สำหรับฆ่าเชื้อจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการทำความสะอาดไว้ให้กับผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกของหมู่บ้าน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ J&P House รับสร้างบ้านโคราช ได้ช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

 

บทความโดย : ทีมงาน J&P House รับสร้างบ้านโคราช

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

  : 089-189-3535
  : jp-house

: Inbox J&P House
  : jp-house@hotmail.co.th

 

ติดตามผลงานของเราเพิ่มเติมได้ที่
  : รับสร้างบ้านโคราช By J&P House
: รับสร้างบ้านโคราช By J&P House