Article Rub Sang Baan Korat -

Fast And Timely Delivery Of Work”

**เราเน้น**  ส่งมอบงานตรงเป้าหมาย ตามกำหนดขอบเขตเวลาของสัญญาก่อสร้าง J&P House รับสร้างบ้านโคราช เรามองเห็นความสำคัญ เรื่องระยะเวลาในการสร้างบ้าน ผู้รับเหมา ถือเป็นตัวแปรสำคัญ ว่าระยะเวลาการสร้างบ้านจะช้าหรือเร็วและเสร็จเรียบร้อย ได้คุณภาพตรงตามความต้องการจริงๆ

WE” J&P House รับสร้างบ้านโคราช เรามาช่วยสร้างสรรค์ความฝันของคนที่ฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง และเป็นของขวัญให้กับครอบครัว สิ่งที่ทำให้ J&P House รับสร้างบ้านโคราช ส่งมอบงานได้รวดเร็ว ตรงเวลา และรักษามาตรฐานการให้บริการ  ที่มีต่อลูกค้าทุกรายได้เสมอต้นเสมอปลายตลอดมา ด้วยระบบการทำงานของ J&P House รับสร้างบ้านโคราช การันตีระบบ Excellent Disbursement System 100%

      1. มีทีมงานเป็นของเราเอง
      2. ควบคุมงานเอง
      3. ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างใกล้ชิด
      4. งานเสร็จเร็ว เพราะมีการบริหารจัดการที่ดีกว่า
      5. มีผลงานในอดีตที่มีความน่าเชื่อถือ
      6. ไม่รับงานเยอะ
      7. J&P House รับสร้างบ้านโคราชมีตัวชี้วัด จากฟีคแบคคำติชมจากลูกค้าและ การบอกต่อ
      8. ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า มีความรวดเร็วในการโต้ตอบ ปรึกษา สอบถามระหว่างการก่อสร้างบ้าน
      9. ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูล รายงาน ไป-กลับ ระหว่างลูกค้า , สถาปนิก , วิศวกร , โฟร์แมน , หัวหน้าช่าง 
       ประจำไซต์ ของ ทีมรับสร้างบ้านโคราช โดยใช้ Line Group เป็นหลักสำคัญของการจัดการ

เรียญเชิญ..... ให้ท่านมา ลองสัมผัส พูดคุยกับสถาปนิก & วิศวกร ของเรา เพื่อให้ลูกค้าของ J&P House รับสร้างบ้านโคราช นครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ได้อุ่นใจในการบริการที่ดี ตลอด 24 ชม. ไม่มีวันหยุด

 

บทความโดย : ทีมงาน J&P House รับสร้างบ้านโคราช

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

  : 089-189-3535
  : jp-house

: Inbox J&P House
  : jp-house@hotmail.co.th

 

ติดตามผลงานของเราเพิ่มเติมได้ที่
  : รับสร้างบ้านโคราช By J&P House
: รับสร้างบ้านโคราช By J&P House