Article Rub Sang Baan Korat -

ใน EP. นี้ J&P House รับสร้างบ้านโคราช จะพาทุกท่านติดตามวิศวกรสนามของเราไปดูการตรวจงาน ณ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา(โคราช)

ซึ่งในวันนี้จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพส่วนของงานจับเซี้ยมตามขอบประตูและหน้าต่าง

โดยเริ่มแรกวิศวกรจะทำการเช็คขนาดของบานประตูหรือหน้าต่างที่จะตรวจสอบ จากในแบบแปลนที่ได้มาจากสถาปนิกก่อน

ว่ามีขนาดตรงตามที่ออกแบบมาหรือไม่โดยการใช้ตลับเมตรวัดความสูงและความกว้างของแต่ละมุม

จากนั้นจะเป็นการเช็คแนวดิ่งฉากของประตูและหน้าต่าง โดยการใช้ที่วัดระดับน้ำทาบไปที่ขอบมุมต่างๆ

หากมุมนั้นได้ระดับดิ่งน้ำในไม้วัดระดับจะอยู่ตรงกลางพอดี ต่อมาจะทำการเช็คมุมฉากโดยการใช้ไม้วัดฉากของแต่ละมุมว่าตั้งฉากกันหรือไม่ 

บทความโดย : ทีมงาน J&P House รับสร้างบ้านโคราช

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

  : 089-189-3535
  : jp-house

: Inbox J&P House
  : jp-house@hotmail.co.th

 

ติดตามผลงานของเราเพิ่มเติมได้ที่
  : รับสร้างบ้านโคราช By J&P House
: รับสร้างบ้านโคราช By J&P House