Archive

Archive for June, 2012

ผลงานรับสร้างบ้าน โคราช/นครราชสีมา บ้านดาบตำรวจหญิงอนงค์ พันธุ์ธงไชย

ผลงานรับสร้างบ้าน โคราช/นครราชสีมา บ้านดาบตำรวจหญิงอนงค์ พันธุ์ธงไชย

site-reference-anong

ไซท์งาน : เคหะฯ มิตรภาพซอย 9
ลูกค้า : ดาบตำรวจหญิงอนงค์ พันธุ์ธงไชย
สถานที่ : จ.นครราชสีมา
แบบ : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานะ : ส่งมอบแล้ว

ผลงานรับสร้างบ้าน โคราช/นครราชสีมา บ้านคุณจักรกฤษณ์ แย้มโคกสูง

ผลงานรับสร้างบ้าน โคราช/นครราชสีมา บ้านคุณจักรกฤษณ์ แย้มโคกสูง

site-reference-chukkrit

ไซท์งาน: ตรงข้ามตลาดเซฟวัน จ.นครราชสีมา
ลูกค้า: บ้านคุณจักรกฤษณ์ แย้มโคกสูง
สถานที่: อ.เมือง จ.นครราชสีมา แบบ: บ้านชั้นเดียว
สถานะ: กำลังก่อสร้าง