Archive

Archive for June, 2011

ผลงานรับสร้างบ้าน นครราชสีมา/โคราช บ้านคุณราชัน สุขเจริญ

ผลงานรับสร้างบ้าน นครราชสีมา/โคราช บ้านคุณราชัน สุขเจริญ

site-reference-korat-rachun

ไซท์งาน : –
ลูกค้า : คุณราชัน สุขเจริญ
สถานที่ : จ.นครราชสีมา
แบบ : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานะ : ส่งมอบ

ผลงานรับสร้างบ้าน นครราชสีมา/โคราช บ้านคุณเมย์ ลูกค้าชาวต่างชาติ

ผลงานรับสร้างบ้าน นครราชสีมา/โคราช บ้านคุณเมย์ ลูกค้าชาวต่างชาติ

site-reference-01

ไซท์งาน : หนองตะไก้
ลูกค้า : คุณเมย์ (ชาวต่างชาติ)
สถานที่ : จ.นครราชสีมา
แบบ : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานะ : เก็บรายละเอียดงาน